Käytettävyys

Mitä?

Hyvä käytettävyys merkitsee tuotteen/palvelun ja käyttäjän välisen vuorovaikutuksen sujuvuutta ja se on edellytys hyvälle käyttäjäkokemukselle. Käyttäjät saavuttavat tavoitteensa tuloksekkaasti, tehokkaasti ja miellyttävästi.

Miksi?

Hyvä käytettävyys on hyödyksi sekä käyttäjille, että palveluntarjoajille. Käytettävyys kytkeytyy vahvasti käyttäjäkokemukseen eli siihen miten hyvin käyttäjien tarpeet, toiveet, odotukset ja käyttötottumukset toteutuvat palvelussa. Kun tuote tai palvelu on helppokäyttöinen ja toimii odotuksenmukaisesti, käyttäjät palaavat mielellään palveluun uudelleen.

Menetelmät ja palvelut

  • Heuristinen arvio
  • Kognitiivinen läpikäynti
  • Asiantuntijaläpikäynnit
  • Käytettävyystestaus aidoilla käyttäjillä
  • Silmänliiketutkimus
  • Automaattiset analytiikkatyökalut
  • Käytettävyysstrategian suunnittelu

Käytettävyystutkimusta tehtäessä palvelu evaluoidaan käytettävyysnäkökulmasta. Sopivat menetelmät ja välineistö valitaan projektin mukaan. Käytössämme on modernit testivälineet siirrettävästä käytettävyyslaboratoriosta mobiilitestausvälineisiin sekä silmänliiketutkimuslaitteisto. Olemme tehneet käytettävyystutkimusta yli 15 vuotta.

Tuloksena syntyy aina kiitosta saanut visuaalinen raportti, jossa on listattu palvelun ongelmat, vahvuudet ja heikkoudet sekä visuaaliset parannusehdotukset kehityksen tueksi.