Käyttäjähaastattelut

Mitä?

Käyttäjähaastattelut ovat tyypillisin tapa kerätä käyttäjätietoa suunnittelun tueksi.

Miksi?

Tutkimuksessa tarvittavaa tietoa voidaan kerätä myös erilaisilla haastatteluilla. Haastattelu on tutkimusmenetelmänä joustava tiedonkeruumenetelmä. Haastattelutekniikat soveltuvat hyvin laadullisen tiedon keruuseen asiakkaiden ja käyttäjien käyttökokemusta kartoitettaessa. Haastatteluihin voidaan tarvittaessa yhdistää muita tekniikoita, kuten havainnointia ja etnografisia menetelmiä aina luoviin työkaluihin kuten suunnittelupeleihin asti.

Menetelmät ja palvelut

  • Henkilökohtaiset haastattelut
  • Puhelinhaastattelut
  • Avoimet haastattelut
  • Teemahaastattelut
  • Ryhmähaastattelut ja focusryhmät

Tuloksena syntyy tärkeimmät tulokset yhteenkokoava raportti kehityksen tueksi.