Teemu Ruohonen esittelee Pimé Cafeta

Iiris-keskuksen Pimé Cafe kääntää aistiasetelmat päälaelleen

Vierailu yhdessä Laurea Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa Näkövammaisten liiton Iiris-keskuksen Pimé Cafessa osoittautui silmiä avaavaksi. Pimé Café on täysin pimeä kahvila, jossa näkevä on se, jota opastetaan. Mainiona oppaanamme ja kahvilaisäntänämme Iiris-keskuksessa toimi Teemu Ruohonen Näkövammaisten liitosta. Pimé Cafe perustuu saksalaisen…

Saavutettavuuslainsäädäntö päivittyy kesällä 2022 Uusi esteettömyysdirektiivi koskee lukuisia yksityisiä verkkopalveluja

EU:n esteettömyysdirektiivi astuu voimaan Suomessa ja muissa EU-maissa viimeistään 28.6.2022. Esteettömyysvaatimukset velvoittavat julkisen hallinnon organisaatioita sekä yksityistä sektoria eli kaikkia, jotka tuottavat tai tarjoavat direktiivin alaisuuteen kuuluvia tuotteita ja palveluita. Esteettömyysdirektiivi laajentaa vuoden 2016 pääosin julkisia palveluja koskevaa saavutettavuusdirektiiviä. Laitteiden…
Ohjaustaverkossa.fi palvelu on käytössä ohjaamoissa. Kuva ohjaustilanteesta. Saavutettavuuden huomioiminen on tärkeää tässä työssä.

Preeriapingviini mukana kehittämässä valtakunnallisten ohjauspalvelujen saavutettavuutta

Ohjaustaverkossa.fi on GDPR-yhteensopiva verkko-ohjauksen ja moniammatillisen asiakastyön työkalu. Palvelu on tällä hetkellä valtakunnallisessa kokeilussa mm. TE-toimistoilla, ammattivalintapsykologeilla, nuorille tarkoitetuissa Ohjaamoissa sekä kuntakokeiluun osallistuvissa kunnissa. Projektipäällikkö Ville Rötkön mukaan saavutettavuuden huomioiminen on ollut tärkeää palvelun koko kehitysprosessin ajan. Preeriapingviini Oy on…
Valokuvaaja Juha Lindvall asiakastyössä

Miksi viestiä organisaation toiminnasta yksilöllisillä valokuvilla?

Tyypilliset kuvapankkikuvat eivät kerro välttämättä paljoakaan organisaation omasta toiminnasta. Organisaation kuvallista ilmettä mietittäessä on hyvä ottaa alusta asti mukaan ammattivalokuvaaja. Ammattitaitoisen valokuvaajan kanssa on helppo kartoittaa yrityksen kuvatarve ja vaikkapa perustaa yritykselle tarvittaessa oma kuvapankki, johon kuvat voi tallentaa viestinnästä…
Ville Sanomatalolla

Harjoittelun kautta UX-ammattilaiseksi

IT-tradenomiksi pian valmistuva Ville Pasanen aloitti työharjoittelun tammikuussa 2021. Viiden kuukauden harjoittelun jälkeen harjoittelupaikka muuttui työpaikaksi, kun kokemus- ja osaaminen karttuivat harjoitteluaikana tehtyjen aitojen asiakastöiden myötä. Hyvin järjestetty harjoittelu auttaa kehittymään UX-ammattilaiseksi. Ville pääsi heti harjoittelun aluksi kokeneemman UX-suunnittelijan ohjaukseen…
Nuori nainen kirjoittamassa kannettavalla tietokoneella työpöytänsä ääressä

Aktiivinen sisältömarkkinointi on yrityksesi etu

Digievoluutio on muuttanut ihmisten ostokäyttäytymistä ja kilpailu asiakkaista on kovaa. Staattiset yritystä esittelevät verkkosivut eivät enää riitä, kun markkinointia ja myyntiä käydään yhä kasvavissa määrin verkossa sekä sosiaalisen median kanavissa. Siis juuri siellä missä asiakkaat ovat. Aktiivinen ja ajankohtainen sisältömarkkinointi…
Nainen ja mies työskentelemässä toimistolla asiakirjojen parissa

Vältä paniikkia – Digipalvelujen asiakirjat ajoissa saavutettaviksi

Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimukset koskevat lähes kaikkia julkisten digitaalisten palvelujen sisältöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että myös ns. toimisto-ohjelmien tiedostomuotojen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Jotta viime hetken paniikilta vältyttäisiin, on saavutettavien asiakirjojen laatiminen syytä opetella jo hyvissä ajoin. Käytännössä saavutettavuusdirektiivin vaatimukset…
Nuori nainen lukemassa tekstiä tabletin näytöltä

Sano se selkeämmin – selkeä kieli verkkoviestinnässä

Selkeä kieli on olennainen osa verkkopalveluiden saavutettavuutta. Kaikille ymmärrettävä ja helposti luettava kieli mahdollistaa tietoyhteiskuntaan osallistumisen sellaisille ihmisille, joilla on vaikeuksia lukemisen ja ymmärtämisen kanssa. Selkeä kieli on myös hyvää käytettävyyttä. Kun tieto on laadittu kaikille ymmärrettävään muotoon, voidaan käyttäjän…
Tietokone ja erilaisia käyttöliittymän elementtejä

Miten saavutettavuus voidaan huomioida verkkopalvelun suunnittelussa?

Saavutettavaa verkkopalvelua voivat käyttää kaikki erilaisista ominaisuuksista tai rajoitteista huolimatta. Käyttöliittymäsuunnittelussa tämä tarkoittaa sitä, että huomioidaan erilaiset käyttötavat ja varmistetaan, että palvelun toiminnot ja sisältö ovat käyttäjän havaittavissa, hallittavissa sekä ymmärrettävissä. Koska käyttäjien ja käyttötapojen kirjo on kuitenkin hyvin laaja,…
Äitä ja tytär opettamassa isoäidille tablet-tietokoneen käyttöä

Design for All – Yhdenvertaista suunnittelua kehittämässä

Julkisen sektorin verkko- ja mobiilipalvelut ovat remontin tarpeessa, sillä Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivin mukainen kansallinen lainsäädäntö on astumassa voimaan syksyllä 2018. Tämä on merkittävä edistysaskel yhdenvertaisten verkkopalvelujen puolesta, mutta töitä saavutettavan digiyhteiskunnan eteen on tehtävä edelleen. Design for All -verkosto pyrkii…