Käyttäjäkyselyt

Mitä?

Käyttäjäkyselyillä voidaan suhteellisen nopeasti selvittää käyttäjien tyytyväisyyttä sekä kerätä käyttäjäkommentteja tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tueksi.

Miksi?

  • Verkkokyselyillä voidaan tavoittaa suuri joukko käyttäjiä
  • Helppo tapa tuottaa tuloksia säännöllistä seurantaa varten
  • Hyvä tapa seurata käyttäjien asenteita ja tyytyväisyyttä palvelua kohtaan

Menetelmät ja palvelut

  • Verkkokyselyt
  • Lomakekyselyt

Lopputuloksena syntyy selkeä raportti sisältäen visualisoinnit keskeisistä tuloksista.