Preeriapingviini Oy

Saavutettavuus

Mitä?

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että ihmiset pystyvät erilaisista ominaisuuksistaan huolimatta käyttämään verkko- ja mobiilipalveluita. Monille tutumpi termi lienee esteettömyys. Termeissä onkin kyse samasta asiasta: kohteen helposta lähestyttävyydestä kaikille ihmisille. Termien suhteen on kuitenkin jo vakiintumassa käytäntö, että esteettömyydellä viitataan fyysiseen ympäristöön, esimerkiksi tiloihin, joihin pääsee kulkemaan pyörätuolilla esteettä, kun taas saavutettavuudella viitataan digitaalisiin palveluihin. Saavutettavuus onkin ennen kaikkea yhdenvertaisuuden edistämistä digitaalisessa maailmassa.

Miksi?

Varsinkin julkisella sektorilla tavoitteena on digitaalisten palveluiden havaittavuuden, hallittavuuden, ymmärrettävyyden ja toimintavarmuuden parantaminen. Vuonna 2016 voimaan tulleen EU-direktiivin mukainen, WCAG 2.0 tasoinen, saavutettavuus digitaalisissa palveluissa on suurelta osin pakollista julkisen sektorin elinten ja julkisoikeudellisten laitosten verkkosivuilla, mobiilisovelluksissa sekä intra- ja extraneteissä. Saavutettavuus koskettaa erityisesti ihmisiä, joilla on erilaisia rajoitteita tai vammmoja, mutta parantaa palveluiden käytettävyyttä kaikille käyttäjille.

Menetelmät ja palvelut

  • Asiantuntija-arviot (pohjautuen WCAG 2.0 tai 2.1 standardeihin)
  • Saavutettavuustestaukset aidoilla käyttäjillä
  • Saavutettavuuslausunto verkkosivuille

Toimimme yhteistyössä erityisryhmiä edustavien järjestöjen kanssa ja osallistumme aktiivisesti saavutettavuuskoulutuksiin ja seminaareihin.

Tuloksena on raportti, jossa on esitetty miltä osin palvelu täyttää vaatimukset ja mitkä kohdat kaipaavat kehittämistä saavutettavuuden toteutumiseksi. Teemme tarvittaessa myös visualisoidut, käyttöliittymäkohtaiset parannusehdotukset osaksi raporttia.

 

Mitä tiedät saavutettavuudesta?

TESTAA TIETOSI

Haluatko lisätietoa saavutettavuudesta?

LATAA ILMAINEN OPAS

Standardit ja ohjeistot

Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivin minimitaso perustuu standardin EN 301 549 lukuihin 9-11, jotka käytännössä pohjautuvat soveltuvin osin WCAG 2.0 tasoon AA.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0 suomeksi
Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0 englanniksi
EN 301 549 – V. 1.1.2 -standardi

Arviointiheuristiikat

Kehitysvammaliiton Papunetin suomentamat heuristiikkalistaukset saavutettavuusarvioinnin tueksi.

WCAG 2.0 -kriteerien arviointiheuristiikat suomeksi (PDF)

Työkalut

Koneellisia arviointityökaluja saavutettavuuden arvioimiseen ja varmistamiseen. Saavutettavuutta ei tule kuitenkaan arvioida vain koneellisesti, sillä työkalut etsivät ainoastaan koodivirheitä.

WAVE -arviointityökalu Chrome- ja Firefox -selaimille
WebAIM Color contrast checker – Värien kontrastisuhteen tarkistamiseen
AChecker – Testaa sivuston koodin WCAG 2.0 -kriteerejä vasten
HTML-validaattori
CSS-validaattori

Avustavat teknologiat

Apuvälineitä, jotka mahdollistavat toimintarajoitteisille tasavertaiset mahdollisuudet päästä käsiksi digitaalisin sisältöihin.

VoiceOver – Sisäänrakennettu ruudunlukija iOS -käyttöjärjestelmissä
NVDA – Ilmainen ruudunlukuohjelma Windowsille
ZoomText – Suurennustyökalu