Saavutettavuus

Mitä?

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että erilaiset ihmiset pystyvät erilaisista ominaisuuksista ja rajoitteista huolimatta käyttämään verkko- ja mobiilipalveluita mahdollisimman ymmärrettävästi ja sujuvasti. Saavutettava sivusto on rakennettu teknisten verkkostandardien mukaisesti ja on sisällöltään ymmärrettävä sekä toiminnoiltaan helppokäyttöinen myös erilaisilla avustavilla teknologioilla. Saavutettavuus on ennen kaikkea yhdenvertaisuuden edistämistä digitaalisessa maailmassa.

Miksi?

Kun palvelut siirtyvät kokonaan verkkoon, on kaikilla oltava yhtäläiset mahdollisuudet käyttää niitä. Vuonna 2016 voimaan tullut Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi velvoittaa lähes kaikkia julkisia verkkopalveluja -ja mobiilisovelluksia täyttämään direktiivissä määriteltyjen saavutettavuusvaatimusten minitason. Suomessa kansallista lakia on laajennettu koskemaan myös osaa yksityisiä toimijoita. Saavutettavuus koskettaa erityisesti ihmisiä, joilla on erilaisia rajoitteita tai vammmoja, mutta parantaa palveluiden käytettävyyttä kaikille käyttäjille.

Menetelmät ja palvelut

  • Asiantuntija-arviot (pohjautuen WCAG 2.1 saavutettavuusohjeistuksiin)
  • Saavutettavuustestaukset aidoilla käyttäjillä
  • Saavutettavuusseloste verkkosivuille

Toimimme yhteistyössä erityisryhmiä edustavien järjestöjen kanssa ja osallistumme aktiivisesti saavutettavuuskoulutuksiin ja seminaareihin.

Tuloksena on raportti, jossa on esitetty miltä osin palvelu täyttää vaatimukset ja mitkä kohdat kaipaavat kehittämistä saavutettavuuden toteutumiseksi. Teemme tarvittaessa myös visualisoidut, käyttöliittymäkohtaiset parannusehdotukset osaksi raporttia.

Mitä tiedät saavutettavuudesta?

TESTAA TIETOSI

Haluatko lisätietoa saavutettavuudesta?

LATAA ILMAINEN OPAS

Standardit ja ohjeistot

Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivin minimitason vaatimukset perustuvat standardin EN 301 549 lukuihin 9-11. Käytännössä vaatimukset pohjautuvat kuitenkin W3C:n WCAG 2.1-verkkosisällön saavutettavuusohjeistuksien AA-tasoon.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet WCAG 2.1 suomeksi
EN 301 549 -standardi (PDF)
Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuus-sivut
Kehitysvammaliiton Papunetin saavutettavuus-sivut

Työkalut

Koneellisia arviointityökaluja saavutettavuuden arvioimiseen ja varmistamiseen. Saavutettavuutta ei tule kuitenkaan arvioida vain koneellisesti, sillä työkalut etsivät ainoastaan koodivirheitä.

WAVE -arviointityökalu Chrome- ja Firefox -selaimille
WebAIM Color contrast checker – Värien kontrastisuhteen tarkistamiseen
HTML-validaattori
CSS-validaattori

Avustavat teknologiat

Apuvälineitä, jotka mahdollistavat toimintarajoitteisille tasavertaiset mahdollisuudet päästä käsiksi digitaalisin sisältöihin.

VoiceOver – Sisäänrakennettu ruudunlukija iOS -käyttöjärjestelmissä
NVDA – Ilmainen ruudunlukuohjelma Windowsille
ZoomText – Suurennustyökalu