Ketterä toimintamalli

Mitä?

Ketteriä menetelmiä käytetään palvelujen kehittämisessä ja projektien läpiviemisessä. Ketterä kehittäminen on vaihtoehto perinteiselle vesiputousmallille. Tyypillisesti ketterä kehitys tapahtuu sprinteissä, joiden aikana tavoitteet tarkentuvat.

Miksi?

Toimintatavalla saadaan usein hallittua riskejä, parannetaan palvelukehityksen tuottavuutta ja priorisoidaan suunnittelutarpeita paremmin kuin perinteisellä toimintatavalla varsinkin silloin, kun kyseessä on täysin uusi tai laaja palvelu. Ketterä toimintatapa voidaan yhdistää palvelumuotoilun menetelmiin, esimerkiksi Googlen lanseeraaman ”Five-Day Design Sprint”-menetelmän avulla. Tällöin asiakkaan ja toimittajan osaajista koottu tiimi toimii tiiviisti yhdessä yhden työviikon ajan, lopputuloksen ollessa tyypillisesti testattu palvelukonsepti. Menetelmän avulla saadaan kalenteriaikaan nähden todella nopeita tuloksia.

Palvelut

  • Suunnittelusprinttien falsilitointi (Five-Day Design Sprint)
  • Asiantuntijat suunnittelusprintteihin
  • Sertifioitu Scrum-osaaminen konsulttityössä