Suunnittelupelit

Mitä?

Suunnittelupelit ovat keino osallistaa käyttäjiä tekemisen kautta. Käytännössä niiden avulla voidaan esimerkiksi ideoida uusia palveluja, ohjata työpajatyöskentelyä tai osallistaa ihmisiä käsiteltävään asiaan pelillisellä asenteella ja työskentelytavalla.

Miksi?

Suunnittelupelien avulla voidaan osallistaa käyttäjät palvelu- ja tuotekehitykseen luovuutta tukevalla tavalla. Suunnittelupelien avulla voidaan usein löytää myös sellaista käyttäjätietoa, johon on vaikea päästä käsiksi perinteisten menetelmien, kuten haastattelujen ja havainnoinnin kautta. Suunnittelupelit auttavat myös osallistuja ryhmäytymään, mikä on tiimipohjaisessa työskentelyssä usein onnistumisen edellytys.

Menetelmät ja palvelut

  • Suunnittelupelien asiakaskohtainen suunnittelu ja toteutus
  • Työpajojen fasilitointi
  • Valmiiden suunnittelupelisessioiden  (mm. RuffProto, Coco toolkit) toteutus

Suunnittelupelien toteutukset ja tavoitellut tulokset vaihtelevat asiakkaittain. Tyypillisesti esimerkiksi tuote- ja palveluideointiin tähtäävissä suunnittelupeleissä lopputuloksena saadaan idea- tai konseptikooste.