Saavutettavuuslainsäädäntö päivittyy kesällä 2022Uusi esteettömyysdirektiivi koskee lukuisia yksityisiä verkkopalveluja

EU:n esteettömyysdirektiivi astuu voimaan Suomessa ja muissa EU-maissa viimeistään 28.6.2022. Esteettömyysvaatimukset velvoittavat julkisen hallinnon organisaatioita sekä yksityistä sektoria eli kaikkia, jotka tuottavat tai tarjoavat direktiivin alaisuuteen kuuluvia tuotteita ja palveluita. Esteettömyysdirektiivi laajentaa vuoden 2016 pääosin julkisia palveluja koskevaa saavutettavuusdirektiiviä. Laitteiden ja käyttöjärjestelmien lisäksi uusi lainsäädäntö koskee myös yksityisiä verkkopalveluita, kuten kaikkia tietoliikenne- ja viestintäalan palveluita, liikenteeseen liittyviä palveluita (esim. lippukauppoja), kuluttajille suunnattuja pankkipalveluita, sähköisiä kirjoja ja niihin liittyviä ohjelmistoja sekä verkkokauppoja. Direktiivin myötä syntyy uutta lainsäädäntöä ja esimerkiksi digipalvelulakiin suunnitellaan parhaillaan direktiivin vaatimia muutoksia. Uuden lainsäädännön tavoitteena on edistää kaikkien ja erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti.

Hyvällä saavutettavuudella ja esteettömyydellä parannetaan usein myös palveluiden käytettävyyttä

Tyypillisesti esteettömyyden käsitteellä viitataan fyysisten tilojen ja laitteiden käytön mahdollistamiseen kaikille käyttäjille iästä ja vammoista huolimatta. Saavutettavuuden käsite taas viittaa samaan asiaan digitaalisessa maailmassa. Uudessa esteettömyysdirektiivissä on kuitenkin mukana myös runsaasti saavutettavuuden alaan kuuluvaa lainsäädäntöä.

Miksi lainsäädäntöä päivitetään?  Jos tilat, tuotteet ja verkkopalvelut on jo lähtökohtaisesti suunniteltu esteettömiksi ja saavutettaviksi yhteiskuntaan syntyy hyötyjä ja säästöjä. Eri käyttäjäryhmät vammaisista ikääntyneisiin pääsevät paremmin digitaalisten palveluiden pariin. Tällä tavoin suunnitellut palvelut ovat lisäksi useasti helppokäyttöisimpiä siinä mielessä, että yhä useampi käyttäjä pääsee helpommin tavoitteisiinsa. Myös palvelujen käyttö on usein sujuvampaa ja miellyttävämpää. Asiointiprosessin selkeät ja esteettömät vaiheet, sisältöjen riittävät kontrastit, ymmärrettävät ohjeet, verkkopalveluiden toimivuus eri laitteilla jne. ovat saavutettavuuslainsäädännön ytimessä. Nämä asiat ovat kiinteässä yhteydessä myös verkkopalvelujen helppokäyttöisyyteen ja hyvään käyttökokemukseen. Näihin asioihin kannattaa panostaa.

Huomioi lainsäädäntö heti – siirtymäaika kuluu nopeasti

Esteettömyysdirektiivi tulee osaksi kansallisia lakeja, asetuksia ja määräyksiä 28.6.2022 mennessä. Uusien vaatimusten soveltaminen alkaa siirtymäajan jälkeen 28.6.2025. Aikataulu antaa siis aikaa reagoida, mutta käytännössä verkkopalveluprojekteissa asia tulisi ottaa jo huomioon nyt, mikäli verkkopalvelujen elinkaarta ei haluta tarkoituksellisesti typistää. Julkisten palveluiden osalta saavutettavuusdirektiivi on ollut voimassa jo usean vuoden.

Kehitysprojekteista ja niiden hankinnoista vastaavien kannattaa käyttää apunaan ulkopuolista saavutettavuuskonsulttia jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektia, mikäli riittävää osaamista ei löydy. Saavutettavuusasiantuntijalta saa apua mm. tarjouspyyntöjen laadintaan, projektinaikaisen saavutettavuussuunnitelman luomiseen, saavutettavuuskonsultointiin projektin aikana, auditointeihin ja esimerkiksi oman henkilökunnan koulutuksiin. Myös muista palveluista kannattaa kysyä.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää saavutettavuuteen liittyvistä palveluistamme, älä epäröi olla yhteydessä. Vastaamme kysymyksiin mielellämme.

CPACC sertifikaatti
Janne Lahti
050 4317172
janne.lahti(at)preeriapingviini.com

 

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön verkkolomakkeella:

Ota yhteyttä