Ohjaustaverkossa.fi palvelu on käytössä ohjaamoissa. Kuva ohjaustilanteesta. Saavutettavuuden huomioiminen on tärkeää tässä työssä.

Preeriapingviini mukana kehittämässä valtakunnallisten ohjauspalvelujen saavutettavuutta

Ohjaustaverkossa.fi on GDPR-yhteensopiva verkko-ohjauksen ja moniammatillisen asiakastyön työkalu. Palvelu on tällä hetkellä valtakunnallisessa kokeilussa mm. TE-toimistoilla, ammattivalintapsykologeilla, nuorille tarkoitetuissa Ohjaamoissa sekä kuntakokeiluun osallistuvissa kunnissa. Projektipäällikkö Ville Rötkön mukaan saavutettavuuden huomioiminen on ollut tärkeää palvelun koko kehitysprosessin ajan. Preeriapingviini Oy on toiminut avainkumppanina tässä työssä. Palvelun avulla tuhannet asiakkaat saavat ohjausta verkon yli ja saavutettava asiakasvuorovaikutus on tärkeää asiakkaiden ohella myös ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijoille. 

Ohjaustaverkossa.fi-palvelua on kehitetty vuosina 2015-2021 ESR-rahoituksella osana valtakunnallista Kohtaamo-hanketta. Vuoden 2022 alusta palvelu siirtyi KEHA-keskuksen hallintaan. Palvelun toteutuksesta on vastannut Visma Consulting Oy. Preeriapingviini Oy on osallistunut koko ketterillä menetelmillä toteutetun projektin ajan saavutettavuuden kehittämiseen mm. käyttäjäkokemussuunnittelun sekä saavutettavuusauditointien kautta. Saavutettavuuden testausta on tehty yhteistyössä mm. näkövammaisten saavutettavuusasiantuntijoiden kanssa.

Projektipäällikkö Ville Rötkö Kohtaamo-hankkeesta. Saavutettavuuden huomioiminen on tärkeää ohjaustyössä.

Projektipäällikkö Ville Rötkö on tyytyväinen Preeriapingviini Oy:n tekemään saavutettavuustyöhön.

Käyttäjät ovat erilaisia

– Ohjauspalveluihin on viimevuosina kehitetty maassamme monenlaisia malleja. Ohjaustaverkossa.fi palvelussa korostuvat monista muista ratkaisusta poiketen hyvä tietoturva sekä monialaisen ohjauksen mahdollistaminen.  Käyttäjät ovat sanoneet, että ohjaustaverkossa.fi on ikään kuin ohjauspalvelujen Omakanta, josta kaikki ohjaukseen liittyvät asiat löytyvät yhdestä paikassa, projektipäällikkö Ville Rötkö kertoo ja jatkaa: – Palvelua kehitetään vielä joiltakin osin, mutta kokeilukäytön perusteella juuri mainitsemani vahvuudet ovat keskiössä. Lisäksi saavutettavuuden huomioiminen, puutteiden löytäminen ja palvelun tavoitteellinen kehittäminen ovat olleet äärimmäisen tärkeitä asioita, koska kyse on suhteellisen isosta julkisesta palvelusta, jolla on runsaasti erilaisia käyttäjäryhmiä.

Varsinkin korona-aika on lisännyt verkon yli tapahtuvan ohjauksen tarpeellisuutta. Esimerkiksi nuorille suunnatuilla ohjauspalveluilla on kysyntää työllistymisen, opiskelujen ja muiden elämänalueiden suhteen. Monialainen ohjaus keskitettynä yhteen palveluun mahdollistaa sen, ettei ohjauskokemus pirstaloidu. Ohjaustaverkossa.fi ohjauspalvelut toimivat myös mobiililaitteissa. Kaiken kaikkiaan monipuoliset toiminnallisuudet ovat vaikuttaneet myös palvelun saavutettavuuden suunnitteluun: – Palvelulla on paljon eri käyttäjäryhmiä, siinä on lukuisia toiminnallisuuksia ja erilaisia käyttötapoja. Palvelun eri osia on auditoitu suunnitelmallisesti eri kehitysvaiheissa ja saavutettavuushuomiot korjausehdotuksineen on käyty kehittäjien läpi yhteisissä tiimitapaamisissa. Kehitystyö vielä jatkuu, saavutettavuuden osalta havaitut kehittämiskohteet löytyvät Preeriapingviini Oy:n meille laatimista auditointiraporteista ja saavutettavuusselosteesta, Rötkö kertoo.

Ohjaustaverkossa.fi palvelu on käytössä ohjaamoissa. Kuva ohjaustilanteesta. Saavutettavuuden huomioiminen on tärkeää tässä työssä.

Ohjaustaverkossa.fi palvelut ovat olleet koekäytössä mm. Ohjaamoissa eri puolella Suomea. Monialainen ohjaus keskitettynä yhteen palveluun mahdollistaa sen, ettei ohjauskokemus pirstaloidu. Saavutettavuuden huomioiminen on myös tärkeässä asemassa.

Preeriapingviini Oy:n saavutettavuustiimi saa Ville Rötköltä kiitosta työstään palvelun kehittämisessä: ”Preeriapingviinin tiimi on hoitanut saavutettavuusasiat ammattimaisesti, minun ei ole tarvinnut huolehtia siitä. Auditoinnit on tehty sovitusti, tulokset ja korjausehdotukset on kommunikoitu matkan varrella erittäin hyvin, myös visuaaliset korjaukset mallinnettiin Preeriapingviinin toteuttamaan design systeemiin.”

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää saavutettavuuteen liittyvistä palveluistamme, älä epäröi olla yhteydessä. Vastaamme kysymyksiin mielellämme.

Voit soittaa 050 4317172/ Janne Lahti tai jättää yhteydenottopyynnön verkkolomakkeella:

Ota yhteyttä