Ville Sanomatalolla

Harjoittelun kautta UX-ammattilaiseksi

IT-tradenomiksi pian valmistuva Ville Pasanen aloitti työharjoittelun tammikuussa 2021. Viiden kuukauden harjoittelun jälkeen harjoittelupaikka muuttui työpaikaksi, kun kokemus- ja osaaminen karttuivat harjoitteluaikana tehtyjen aitojen asiakastöiden myötä. Hyvin järjestetty harjoittelu auttaa kehittymään UX-ammattilaiseksi.

Ville pääsi heti harjoittelun aluksi kokeneemman UX-suunnittelijan ohjaukseen ja tämän jälkeen itsenäisesti ja oma-aloitteisesti kehitti osaamistaan koko harjoittelun ajan. Harjoittelun jälkeen Ville on ollut vastuussa kahden eri asiakkaan design systeemin kehittämistä, erilaisten prototyyppien teosta, tehnyt käyttöliittymäsuunnittelua ja osallistunut saavutettavuusarviointeihin sekä käyttäjätutkimuksen tekemiseen. Samalla on kertynyt kokemusta Scrum-projektityöskentelystä.

Sujuva asiakasyhteistyö on tärkeä osa ammattiosaamista

”Työskentelen tällä hetkellä isossa projektissa UX-suunnittelijana suoraan asiakkaan kanssa. Käytämme Scrumia, sprintit ovat kahden viikon mittaisia. Korona-aikana päivittäinen yhteydenpito on tapahtunut chatin tai videoyhteyden avulla. Tehtävänäni on huomioida suunnittelussa hyvä käyttäjäkokemus, luoda palvelulle käyttöliittymänäyttöjä huomioiden saavutettavat toimintapolut ja suunnitella palvelun osioiden visuaalista ilmettä. Toimin suorassa yhteistyössä asiakkaan projektipäällikön ja kehittäjätiimin kanssa. Aikataulujen pitäminen, selkeä kommunikointi ja sujuva yhteistyö ovat tässä työssä tärkeässä asemassa”, Ville kertoo ja jatkaa: ”Jo tämän ensimmäisen vuoden aikana minulle on kertynyt työnäytteitä kohtuullinen määrä. Itse nostaisin esiin isoimpaan projektiini tekemäni interaktiiviset mobiilikäyttöliittymäprototyypit, jotka ovat helpottaneet tiimin yhteistä kehittämistyötä, tehden toiminnallisuuksista ymmärrettävämpiä ja helpommin kommunikoitavia.”

Preeriapingviini Oy satsaa henkilökunnan osaamisen kehittämiseen

Preeriapingviini Oy:n henkilöstö Sanomatalolla.
Preeriapingviini Oy:n tiimi.

Osaaminen karttuu tehtyjen projektien ja työvuosien myötä, mutta henkilökohtaisella tasolla on myös hyödyllistä kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Preeriapingviini Oy onkin tarjonnut kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua mm. Scrum-master sertifikaattikoulutuksiin sekä kansainvälisen saavutettavuusorganisaatio IAAP:n erilaisiin sertifiointiohjelmiin. Ville on tätä kirjoitusta tehdessä juuri suorittamassa ensimmäistä saavutettavuussertifikaattia: ”Jo työharjoittelun aikana pääsin tekemään asiakkaille saavutettavia sisältöjä. Ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomioiminen myös saavutettavuusmielessä on tärkeä osa UX-suunnittelijan työkalupakkia. Se että työpaikka tukee työntekijöiden osaamisen kehittymistä myös tällä alueella on luonnollisesti hieno asia”.