Saavutettavuusdirektiivi tulee, ota koppi!

Euroopan unionin direktiivi julkisen sektorin digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta on tulossa ryminällä voimaan Suomen lainsäädännössä syksyllä 2018. Direktiivi koskettaa Suomessa valtionvarainministeriön arvion mukaan ainakin jopa 5000 verkkopalvelua ja niiden 20 000 erillispalvelua. Saavutettavuus on osa suunnittele kaikille –periaatetta, joka huomioi ihmisten ja käyttötapojen erilaisuuden. Kyse on siis merkittävästä, joskin tarpeellisesta muutoksesta, joka toteutuessaan parantaa myös julkisten palveluiden yleistä käytettävyyttä.

Digitalisaation myötä yhä suurempi osuus yhteiskunnan toiminnoista on siirtynyt, ja siirtyy edelleen verkkoon. ’Digitalisoidaan julkiset palvelut’ on yksi tämän hallituskauden viidestä kärkihankkeesta. Hankkeen tavoitteena on toimintatapoja uudistamalla rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Kun perinteiset palvelumuodot väistyvät, on vain järkeenkäypää, että julkisten digitaalisten palveluiden on oltava myös lain mukaan saavutettavia kaikille. Vaatimus tulee Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivistä.

Saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että kaikkien julkishallinnon ja julkishallinnon omistamien yritysten verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten ( pois lukien muutamat poikkeukset kuten yleisradioyhtiöt, suorat lähetykset sekä arkistot ) on oltava lain mukaan saavutettavia kaikille kansalaisille. Lisäksi tämä koskee myös yrityksiä, jotka tuottavat palveluita julkishallinnolle. Siirtymäaika on verkkopalveluiden iästä riippuen joko vuoden tai kaksi, mobiilisovelluksilla noin kolmisen vuotta. Vaikka aikaa vaatimusten toteuttamiselle on, ei kannata tuudittautua sitten kun -ajatteluun. Varhainen testaus ja arviointi vähentää korjauksen tarvetta säästäen resursseja ja pidentäen palvelun elinkaarta. Saavutettavuuden toteutumista tullaan valvomaan, joten aikomusten sijaan vaaditaan myös konkreettisia toimia.

Saavutettavuusdirektiivissä saavutettavuuden vähimmäistaso määritellään eurooppalaisen saavutettavuusstandardin EN 301 549 v1.1.2 (2015-04) lukujen 9-11 perusteella. Käytännössä vaatimukset pohjautuvat kuitenkin pääosin W3C:n WCAG 2.0 – verkkosisällön saavutettavuusohjeiden tasoon AA. Saavutettavalla palvelulla tarkoitetaan sellaista palvelua, jossa käyttäjä pystyy toimimaan yhdenvertaisesti muiden kanssa, iästään, toimintakyvystään, toimintarajoitteistaan tai muista yksilöllisistä tekijöistään huolimatta. Käyttäjän kannalta muutosta voidaan siis pitää varsin hyvänä ja tarpeellisena.

Mitä saavutettavuus on ja miksi se hyödyttää meitä kaikkia?

Saavutettavuus on ennen kaikkea yhdenvertaisuutta digitaalisessa maailmassa. Eriasteiset näkövammat, kuulovammat, kehitysvammat ja toimintarajoitteet eivät saa toimia esteenä palvelun käyttämisen sujuvuudelle tai ymmärrettävyydelle. Esimerkiksi ruudunlukuohjelmaa tai näppäimistöä käyttävän henkilön tulee voida navigoida palvelussa ilman, että käyttäjä eksyy digiviidakkoon, koska mukaan annettu kompassi on rikki, eikä riittäviä opasteita ole tarjolla.

Saavutettavuus on erityisen tärkeää, ellei välttämätöntä, erityisryhmille, mutta parantaa palveluiden käytettävyyttä aivan kaikille. Kun palvelut toteutetaan teknisten verkkostandardien mukaisesti, toimivat ne myös paremmin erilaisilla päätelaitteilla ja selaimilla. Lisäksi esimerkiksi saavutettavat navigaatioratkaisut ja linkkien esittämistavat ovat asioita, jotka hyödyttävät kaikkia käyttäjiä. Teknisesti saavutettavuuskriteerien mukaan rakennettu palvelu ei kuitenkaan ole automaattisesti miellyttävä ja tehokas käyttää. Saavutettavuus ei siis korvaa käytettävyyttä, vaan nämä kaksi käsitettä toimivat toisiaan täydentäen.

Asiantuntija-arvioinnilla sudenkuopat esille

Saavutettava palvelu rakentuu tietojen ja käyttöliittymän osien havaittavuudesta, ymmärrettävyydestä, hallittavuudesta sekä toimintavarmuudesta. Vaikka kyse on pääosin teknistä ratkaisuista, on visuaalisella suunnittelulla sekä selkeällä sisällöntuotannolla myös oma osuutensa yhtälössä.

Saavutettavuutta ei voida arvioida tarkastelemalla sivua pelkästään graafisella selaimella, vaan taustalle vaaditaan tietoa saavutettavuusohjeista sekä kykyä tulkita saavutettavuuden testaamiseen tarkoitettuja työkaluja oikein. Mikäli palvelun ylläpitäjällä ei ole riittävää tietoa saavutettavuuden toteuttamiseksi, voidaan sivusto tarkistuttaa ulkopuolisella taholla. Asiantuntija-arvion avulla kaivetaan palvelun sudenkuopat esille ja annetaan tarkat ohjeet saavutettavuuden korjaamiseksi. Arviot voidaan toteuttaa myös yhdessä aitojen käyttäjien kanssa, jolloin käyttäjät rekrytoidaan kohderyhmästä tarpeen mukaan. Kun palvelua testataan sellaisten käyttäjien kanssa, jotka käyttävät avustavia teknologioita, konkretisoituvat palvelukehittäjille ne ongelmat, joita puutteet saavutettavuudessa näille käyttäjäryhmille aiheuttavat.

Tarvitsetko apua saavutettavuuden arviointiin? Tarjoamme sekä asiantuntija-arviointeja että arviointeja aitojen käyttäjien kanssa. Toteutamme arvioinnit WCAG 2.0 –ohjeistuksen mukaisesti. Lue lisää täältä.